ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เปิดรับสมัคร Sexology courses 2025

เปิดรับสมัคร Sexology courses 2025 แล้ว…

YOUR "FEEDBACK WELCOME" เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

YOUR ✨"FEEDBACK WELCOME" ✨ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต . ?…

3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS) THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA, AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL - BEING . 30 - 31 May 2024 Thammasat Medical Skill and Education Center (TMed), Thammasat University, Rangsit Campus

Information for the 2024 ICTUHS Conference is Coming Soon . เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและของเสียสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและของเสียสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการ” วันศุกร์ที่…

ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ Thammasat Medical Skill and Education Center (TMEd)

ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ Thammasat…