ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Bio Plex Human Cytokines Multiplex Workshop

Bio Plex Human Cytokines Multiplex Workshop. Date: 5 สิงหาคม…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

3rd TU Chest-Allergy Conference  "Airway Assessment and Management: From Upper to Lower"

3rd TU Chest-Allergy Conference "Airway Assessment and Management:…

 งานบริหารการวิจัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 

งานบริหารการวิจัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024 

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicineการประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

โครงการ “อารมณ์สุนทรีย์ ดนตรีแพทย์โดม” 

โครงการ “อารมณ์สุนทรีย์…