ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

CALL FOR ABSRACT SUBMISSION 

CALL FOR ABSRACT SUBMISSION  . Topics :  Clinical and translational…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น" ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น"…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่น" ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น…

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา…