ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Work shop : Pterygium Day 2024 การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024

Work shop : Pterygium Day 2024 การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

รับสมัคร 3 อัตรา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

รับสมัคร 3 อัตรา  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร หน่วยโรคทางเดินอาหาร…

Work shop : Basic USG & common abnormal finding in OB practice

Work shop : Basic USG & common abnormal finding in OB practiceการประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

Multidisciplinary and Personalized Medicine : • PRECISION MEDICINE IN ENT • PHINOPLASTY : SILICONE VS RIB CARTILAGE • LPRD IN PRIMARY CARE PRACTICE

Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine : " Basic Critical Care Point-Of-Care Ultrasound "

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

Multidisciplinary and Personalized Medicine : BREAKING BARRIERS : PED HEART TRANSPLANT Unveiling the Journey of the First Successful case of Thammasat University Hospital

Multidisciplinary and Personalized Medicineการประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

Bio Plex Human Cytokines Multiplex Workshop

Bio Plex Human Cytokines Multiplex Workshop. Date: 5 สิงหาคม…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

3rd TU Chest-Allergy Conference  "Airway Assessment and Management: From Upper to Lower"

3rd TU Chest-Allergy Conference "Airway Assessment and Management:…

 งานบริหารการวิจัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 

งานบริหารการวิจัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024 

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicineการประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์ 2024

Work shop : Multidisciplinary and Personalized Medicine การประชุมวิชาการแพทย์ธรรมศาสตร์…