ประกาศเปิดรับโครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ จากกองทุนวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดรับโครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://research.tu.ac.th/