กิจกรรม

โครงการวันวัณโรคโลก ปี 2567

โครงการวันวัณโรคโลก ปี…

Welcoming a group of Professors from the University of Alabama, USA

Welcoming a group of Professors from the University of Alabama,…

โครงการ “อารมณ์สุนทรีย์ ดนตรีแพทย์โดม”

โครงการ “อารมณ์สุนทรีย์…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัย…

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ชั้นคลินิก (ค่ายนพลักษณ์) ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ชั้นคลินิก…

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 .

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่…

โครงการ​พัฒนาศักยภาพ​บุคลากร​การทำงานเป็นทีมของหน่วยงานบริการสังคม​

โครงการ​พัฒนาศักยภาพ​บุคลากร​การทำงานเป็นทีมของหน่วยงานบริการสังคม​…

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์…

โครงการป้องกันและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคติดเชื้ออย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์

โครงการป้องกันและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคติดเชื้ออย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์…