กิจกรรม

2nd TROPHY 2024 Thammasat Recent advances in Ophthalmology Conference

2nd TROPHY 2024 Thammasat Recent advances in Ophthalmology…

การแถลงนโยบายการทำงานของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแถลงนโยบายการทำงานของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก…

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์…

Internal Medicine TU Postgrad Education Program "Perioperative Consultation for Internists"

Internal Medicine TU Postgrad Education Program "Perioperative…

5th TU Ed-program ครั้งที่ 1 "Practical Point in Pulmonary Medicine"

5th TU Ed-program ครั้งที่ 1 "Practical Point…

โครงการนำร่อง การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

โครงการนำร่อง การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เมื่อวันอังคารที่…