อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) ธรรมศาสตร์

มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

คลิ้กที่นี่เพื่อเข้าหน้าแรกของ GCP Training Online ===> GCP Online Training (med-tu.org)

*หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถลงทะเบียน GCP online ได้ กรุณาติดต่อ คุณเฉลิม 02-926-9820 หรือ Line ID: tuchalerm1208