ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://research.tu.ac.th/