วิสัยทัศน์ (vision)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นนำ ในการผลิตแพทย์ งานวิจัย และการบริการทางสังคม

พันธกิจ (mission)

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่ระดับชาติและนานาชาติ
  3. การบริการทางการแพทย์และวิชาการสู่สังคม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและทันสมัย

เนื้อหาข่าวสารล่าสุด

โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่สังคม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

poster 9th
content poster 9th

พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่สังคม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ผ่าน QR code หรือกรอกข้อมูลในเอกสารต่อไปนี้

(เพิ่มเติม…)

ประชุมวิชาการเวชาศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

The 2021 Annual Scientific Meeting of the Royal College of Physiatrists of Thailand and the Thai Rehabilitation Medicine Association 9-12 December 2021 Virtual Meeting

เตรียมพบการงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โดยปีนี้จัดเป็นลักษาณะรูปแบบ Webinar, Virtual Meeting หรือรูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 สามารถสมัครได้ที่ https://trma2021.virtual-meeting.live/home.php

(เพิ่มเติม…)

โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่สังคม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565