ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่…

ประกาศเลื่อนกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี 2561

ประกาศเลื่อนกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี…

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ Long case

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ…