กิจกรรม

พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2567

พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด…

พิธีมอบรางวัลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาฯ และสถานฯ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบรางวัลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาฯ และสถานฯ…

โครงการ Ortho TU Cadaveric workshop for Resident and fellow 2024

โครงการ Ortho TU Cadaveric workshop for Resident…

การนำเสนอผลการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพ

การนำเสนอผลการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

Central venous access workshop

Central venous access workshop ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ…