ประเมินสุขภาพใจ
ตัวเอง

แบบประเมินนี้จะช่วยประเมินอารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล และความเครียด เบื้องต้น ใช้เวลาทำประมาณ 5-10 นาที เมื่อทำเสร็จแล้ว นักศึกษาจะได้ทราบว่าตนเองมีภาวะต่างๆอยู่ในระดับใด พร้อมคำแนะนำเพื่อนำไปใช้ดูแลตัวเองเบื้องต้น

ใน Web นี้มีอะไร

การจัดการอารมณ์ ความเครียดและดูแลจิตใจตัวเองนั้นเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักศึกษาแพทย์ซึ่งต้องเรียนหนัก รับผิดชอบสูงและประสบกับความกดดันหลายด้าน ทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาได้

websiteนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาแพทย์เข้าถึงข้อมูลในการดูแลสุขภาพใจของตัวเอง ประกอบด้วยแบบประเมินสุขภาพใจด้วยตัวเอง แนวทางและทักษะในการดูแลใจตัวเอง รวมถึงช่องทางในการเข้ารับคำปรึกษาเพิ่มเติม

วิธีดูแลสุขภาพใจเบื้องต้น

หน่วยงาน โปรแกรม และChat bot ที่ช่วยดูแล
สุขภาพใจ

ศูนย์บริการให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-0282222 , 026966604
  • เวลาทำการ 8.00 – 16.30 น.

บริการให้คำปรึกษา เช่น ด้านการเรียน การปรับตัวโดยรวม และปัญหาด้านสุขภาพจิต

สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ที่ NOC 06 (บริเวณหอพักเอเชียนเกมส์ โซน C6) หรือ Online สามารถนัดหมายบริการผ่าน google form สำหรับนักศึกษาทั่วไป และ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หรือทาง website

Hot Line กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

098-8488421
  • เวลาทำการ 22.00 – 04.00 น.

Woebot : application ที่ช่วยดูแลใจ (ภาษาอังกฤษ)

  • เวลาทำการ

Think through situations with step-by-step guidance using proven therapeutic frameworks like Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

สายด่วนสุขภาพจิต

1323
  • เวลาทำการ วันพุธ 13.00 – 15.00 น.

สามารถประเมินอารมณ์หรือพูดคุยเบื้องต้นกับ Chatbot Line: @147nzgad

สะมาริตันส์

02-7136793
  • เวลาทำการ 12.00 – 22.00 น.

คลินิกใจสบาย คณะพยาบาลศาสตร์

02-9869213 ต่อ 7362
  • เวลาทำการ วันอังคารและวันพุธ 13.00 – 15.00 น.

คลินิกเลิกบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์

02-9869213 ต่อ 7362
  • เวลาทำการ วันพุธ 13.00 – 15.00 น.

คลินิกสุขภาพจิต สำหรับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

02-9269899
  • เวลาทำการ ทุกวันพุธ 11.00 - 14.00

โทรนัดหมายด้วยตนเอง แจ้งว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ ต้องการนัดพบหมอที่คลีนิกสบายใจ