ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

โปสเตอร์

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 61

ตารางการแข่งขัน

ผู้ประสานงานกีฬา