ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ ป.ตรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

ประกาศ

ข้อปฎิบัติในการทำสัญญานักศึกษาแพทย์