รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.แพทย์แผนไทย และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ถึง27 เม.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 

รายละเอียด     ใบสมัคร