คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและต่อยอด ประจำปี 2560


  • คุณสมบัติ (ตามประกาศแพทยสภา) 

  • จำนวนรับเข้าฝึกอบรมรอบที่ 2 

  • เอกสารประกอบการสมัคร 

  • สมัครแพทย์ประจำบ้านออนไลน์ click