คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

13323392_1066443756743582_1617946109598947883_o

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้องการอัลบั้มได้ที่นี่
https://goo.gl/Dz08NF
ชื่อไฟลล์ : Residency im.zip
ขนาด : 32.2 MB