คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเติมเงินเข้าบัตร นศ ผ่านบริการ Smart Purse

13331110_1066006000112734_3161801785656153340_n

การเติมเงินเข้าบัตร นศ ผ่านบริการ Smart Purse เพื่อชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย สาขาภายในมหาวิทยาลัย
2. เติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
3. เติมเงินผ่าน Internet Banking (KTB Online) โดยสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ ที่ตู้ ATM (บริการอื่นๆ >> KTB Online >> สมัครใช้บริการ)

ทั้งนี้นักศึกษาไม่ควรเติมเงินมากกว่าค่าปรับที่ต้องชำระเนื่องจาก เงินใน Smart Purse ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้

ดูขั้นตอนการเติมเงินได้ที่ https://goo.gl/ggbXJH