คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จริยธรรมการวิจัยทางคลินิกหรือการทดลองที่เกี่ยวข้องในคน

13332962_578827605618855_5733039385865747514_n

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าอบรม “จริยธรรมการวิจัยทางคลินิกหรือการทดลองที่เกี่ยวข้องในคน” วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น.
สามารถตอบรับการลงทะเบียนได้ที่
สนง. EC ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)
เบอร์ 9704 และ 7535 E-mail ec.medtu@gmail.com