คู่มือการใช้งาน
Logo
เพลงมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      เพลงยูงทอง
      เพลงโดมในดวงใจ
      เพลงขวัญโดม
      เพลงโดมร่มใจ
      เพลงอาลัยโดม
      เพลงโดมรอเธอ
      เพลงจำจากโดม
      เพลงนี่หรือธรรม
      เพลงเธอชื่อยูงทอง
      เพลงโดมในอดีต
      เพลงโดมเริงใจ
      เพลงเงาโดม
      เพลงสีเหลืองแดง
      เพลงเอื้องฟ้า
      เพลงธรรมศาสตร์รักกัน
      เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร
      เพลงประจำมหาวิทยาลัย
      เพลงมาร์ช มธก
      เพลงเดิน
      เพลงปรีดี พนมยงค์
      เพลงโดมในดวงใจ (บรรเลง)

เพลงประจำคณะแพทยศาสตร์
      เพลงสัญญามวลชน
      เพลงสัญญามวลชน (ประสานเสียง)
      เพลงสัญญามวลชน (คลาสสิค)
      เพลงค่านิยมองค์กร
Template presentation
 Template 1 ออกแบบโดย : นายรัชพล ชมบุญ
 Template 2 ออกแบบโดย : นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
 Template 3 ออกแบบโดย : นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
 Template 4 ออกแบบโดย : นายรัชพล ชมบุญ
 Template 5 ออกแบบโดย : นายรัชพล ชมบุญ
 Template 6 ออกแบบโดย : นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
 Template 7 ออกแบบโดย : นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
 Template 8 ออกแบบโดย : นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
 Template 9 ออกแบบโดย : นางสาวศุภมาศ ชอบธรรมกิจ
 Template 10 ออกแบบโดย : นางสาวศุภมาศ ชอบธรรมกิจ
 Template 11 ออกแบบโดย : นางสาวศุภมาศ ชอบธรรมกิจ
 Template 12 ออกแบบโดย : นางสาวศุภมาศ ชอบธรรมกิจ
 Template 13 ออกแบบโดย : นายรติ ชิตสกุล
 Template 14 ออกแบบโดย : นายรติ ชิตสกุล
 Template 15 ออกแบบโดย : นายรติ ชิตสกุล
 Template 16 ออกแบบโดย : นายรติ ชิตสกุล
 Template 17 ออกแบบโดย : นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
 Template 18 ออกแบบโดย : นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
 Template 19 ออกแบบโดย : นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
 Template 20 ออกแบบโดย : นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
วิดีโอ
 เหลียวหลังแลหน้า wmv / mp4
 สร้างคนสร้างสุขภาพ - นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก wmv / mp4
 แพทย์ของประชาชน - แพทย์หญิงศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์ wmv / mp4
แบบฟอร์ม

จดหมายข่าวแพทย์โดม

 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)
 

Fatal error: Call to a member function disconn() on a non-object in C:\AppServ\www\download.php on line 310