photocontest350

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
จะเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2566

>>>>>Brochure PHD_CMFM<<<<<

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่>>>>Ph.D.CMFM<<<<

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 02-926-9802 หรือ 02-926-9809

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครอาจารย์แพทย์ (สาย ก) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2566
.
รายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.med.tu.ac.th/…/www.med.tu.ac.th-12566-hr-1…
หรือสแกน QR code ตามภาพ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2926-9662 หรือ อ.พญ.เรือนขวัญ กัณหสิงห์

เว็บที่เกียวข้อง

 

ภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์