กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานบริหารทั่วไป ประจำปี 2565 – งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานบริหารทั่วไป ประจำปี 2565

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน ประจำปี 2565

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.
ในวันที่ 25  พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานบริหารทั่วไปร่วมกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน โดยมีการประชุมสรุปแนวทางการทำงานหน่วยฝ่ายต่างๆ
และ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานบริหารทั่วไปได้จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา