โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ วันแม่แห่งชาติ (ฺBig Cleaning Day) – งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมและโครงการ

โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ วันแม่แห่งชาติ (ฺBig Cleaning Day)

งานบริหารทั่วไป ร่วมกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ วันแม่แห่งชาติ

(ฺBig Cleaning Day)

.
ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็น “วันแม่แห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์จึงจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สนองตามนโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
และบริเวณลานจอดรถของคณะฯ
เมื่อวันที 17 สิงหาคม 2565
.