รดน้ำขอพรวันสงกราต์ 2019 – งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมและโครงการ

รดน้ำขอพรวันสงกราต์ 2019

งานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันสงกรานต์ของคณะแพทยศาสตร์ มธ.