งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ” Christmas Party “ – งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมและโครงการ

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ” Christmas Party “

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565  “Christmas Party”

ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564